Ultra Pallars 360 - 94 km - Modalitat parelles

INSCRIPCIÓ ON-LINE

Data Cursa:  2021-09-04

En el camp ’Nom’ introduiu el nom de l’equip.

En el camp Any Naixement informeu els següents valors:
- Equip masculí = 1901
- Equip femení = 1902
- Equip mixte = 1903

  
Informeu aquí les dades personals de cada corredor i si el corredor té llicència federativa informeu el nom de la Federació.