Organizaire der eveniment:

Ass. Esp. Senglars Punk Sant Vicenç de Castellet

Web
 
Normatiua
 
Contactar
 

Cursa de Muntanya Turó de les Guineus

Sant Vicenç de Castellet / 2022-10-08 17:00h

Inscripcion
  
Verificar Inscripció
  
 
NORMES DE PARTICIPACIÓ OBLIGATÒRIES PER A TOTS ELS PARTICIPANTS

- Els participants es faran responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que se ́n puguin derivar.
- Els recorreguts no són excessivament llargs però si tècnics. S ́ha d’estar mínimament preparat físicament per poder-los realitzar amb autonomia.
- L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o provocar els participants.
- El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’organització es reserva el dret a anul·lar-la si així ho creu convenient.
- Pare/mare o tutor legal, de tot menor inscrit, haurà d’omplir i signar el formulari d’autorització el dia de la cursa. Sense aquesta autorització el menor no podrà participar.
- Sempre es prestarà auxili a aquell participant que ho necessiti i ho farem saber a l’organització. No fer-ho serà motiu de desqualificació.
- Està totalment prohibit llençar brutícia fora dels llocs habilitats per l’organització i es vetllarà per minimitzar l’impacte ambiental. Tota conducta incívica podrà ser sancionada amb la desqualificació.
- Si el participant, un cop inscrit, no pot venir NO es retornaran els diners. I es dona un termini màxim de 15 dies naturals a partir de la data programada de l’esdeveniment per recollir el marxandatge. L’organització no es fa càrrec de les despeses d’enviament. Passa’t aquest termini no es podrà reclamar.
- L’organització es reserva el dret de fer qualsevol tipus de modificació o anul·lació de la prova.

El fet de formalitzar la inscripció significa que aquestes normes es coneixen i s’accepten.