RUBÍ - MONTSERRAT 2020

INSCRIPCIÓ ON-LINE

Data Esdeveniment:  2020-03-01

         Total Inscrits:  199         Places disponibles:  201

Tots els menors d’edat hauran d’omplir l’autorització firmada pel pare o mare o tutor/a, que podreu descarregar a la pàgina web de l’esdeveniment i enviar-la via mail a rm@rubicer.cat o portar-la el mateix dia de la sortida al recollir el dorsal.(lletres i números seguits sense espais ni guions)