Organitzador de l'esdeveniment:

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Web
 
Normativa
 
Contactar
 

Cicle Passejades Gent Gran 2021-22 - STA. COLOMA GRAMENET

Sant Joan de Vilatorrada / 2022-06-02 07:30h

 
Una vegada realitzada la inscripció i pagat el corresponent preu, no es retornaran els diners si no hi ha una causa justificada prèvia a l’inici de l’activitat. Una vegada realitzada la sortida, no es retornarà l’import de la inscripció en cap cas.

D’acord el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per gestionar el tràmit sol·licitat. Les seves dades no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la política de privacitat de la pàgina web.