Mini-Milla Àreu

INSCRIPCIÓ ON-LINE

Data Cursa:  2022-06-04

Els nens/es escolaritzats al Pallars Sobirà, per participar a la cursa cal tenir en vigor l’assegurança del consell esportiu.

La resta de participants cas de no disposar de l’assegurança hauran d’abonar 2€ per l’assegurança d'accidents.(lletres i números seguits sense espais ni guions)