Milla Vertical d’Àreu 2022

INSCRIPCIÓ ON-LINE

Data Cursa:  2022-06-04

         Total Inscrits:  55

Per participar a la Milla Vertical d’Àreu cal tenir 18 anys complerts el dia de la cursa.(lletres i números seguits sense espais ni guions)