Milla Vertical d’Àreu 2019

INSCRIPCIÓ ON-LINE

Data Cursa:  2019-06-08

         Total Inscrits:  30

Per participar a la Milla Vertical d’Àreu cal tenir 18 anys complerts el dia de la cursa.(lletres i números seguits sense espais ni guions)