Contacto +34 973 927 000 / 34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Condicións de Uso e Política de Privacidade
 
Condicións de Uso

A inscrición ó evento mediante o servizo de www.inscripcions.cat supón a aceptación das seguintes condicións;

- O acceso á inscrición ó evento a través de www.inscripcions.cat, tívolle que haber sido facilitada pola Entidade Organizadora, cuios datos son os seguintes:

Centre Excta. Sant Celoni
C/ Sant Antoni, 16
08470 Sant Celoni (Barcelona)
Teléfono Fixo: 938675213
Teléfono Móbil : 638547597
E-mail: montsenymaasai@gmail.com
Web: www.marxapelmontseny.com

Si non está seguros da procedencia desta información ou ben non lle merece a confianza suficiente, pregámoslle que non formalice a inscrición.

- Para proceder á inscrición solicitada, teranos que proporcionar os datos que se indican no formulario de inscrición, o que implica a sua aceptación no que fai ó seu tratamento por parte de GICC, S.L. nos termos expostos na nosa política de privacidade.

- O usuario absterase de facilitar datos propios falsos ou que non permitan unha identificación correcta.

- GICC,S.L. non admitirá ningún cambio na sua inscrición. Si unha vez finalizada a inscrición detecta algunha anomalía nos datos facilitados, ou no importe abonado pola inscrición, rogamos que se poña en contacto co organizador do evento.

- GICC,S.L. somentes admitirá a anulación da inscrición de acordo cas condicións pactadas, cando esta estivese pactada expresamente no momento da inscrición. Noutro caso calquera terase que poñer en contacto co organizador do evento que é quen ten a potestade sobre esta cuestión.

- O único xustificante válido da inscrición é a comunicación efectuada por GICC, S.L. ó fin do proceso de pago e no seu caso o tícket de acceso, polo que lle rogamos que procure imprimir estos documentos e gardalos hasta a celebración do evento.

- A resposabilidade de GICC, S.L. limítase a xestionar correctamente a súa inscrición ó evento e o seu cobro, non asumindo, en nigún caso, obrigas e/ou responsabilidades propias dos organizadores.

- Para calquera reclamación sobre a realización, suspensión, modificación ou anulación do espectáculo tense que dirixir ó organizador.


Política de Privacidade

Como establece a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Persoais, informámoslles que os datos subministrados mediante este formulario incorporaranse a un ficheiro informatizado propiedade de GICC, S.L. e utilizaranse co fin de cumprimentar esta solicitude de inscrición. Ó enviar este formulario está autorizando o tratamento dos seus datos persoais ca finalidade antes exposta e que se fagan públicos a través do listado de inscritos ó evento. Así mesmo autoriza que os seus datos sexan cedidos ó organizador do evento para que poidan ser tratados de acordo ca normativa vixente. Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, pódese dirixir a info@inscripcions.cat e ó organizador do evento.

GICC,S.L. poderalle enviar mensaxes relacionados cos seus servizos.

GICC, S.L. somentes dispón da información que nos subministran ou nos subministraron mediante os seus formularios.

Sempre que s'autorizase expresamente ó formalizar a inscrición , e co fin de facilitar o cumprimento de futuros formularios utilizados por GICC,S.L., poderanse mostrar en pantalla os seus datos persoais, a partir da entrada do seu número de documento identificativo nun novo formulario, de forma que non teña que tornar a cumprimentar todos os seus datos cada vegada. Si nalgún momento desexa revocar esta autorización pódeo solicitar a info@inscripcions.cat

[ Pechar fiestra ]