Contacte +34 973 927 000 / +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Condicions d'Ús i Política de Privacitat
 
Condicions d'Ús

La inscripció al campionat mitjançant el servei de www.inscripcions.cat suposa l'acceptació de les següents condicions:

- L'accés a la inscripció al campionat a través de www.inscripcions.cat, així com el seu reglament, us han d'haver estat facilitats per l'Entitat Organitzadora, les dades de la qual són les següents:

Lliga de la Noguera
.
25730 Artesa de Segre (Lleida)
Telèfon Mòbil: 678604258
Email: lligadelanoguera@gmail.com
Web: lliganoguera.blogspot.com.es

Si no esteu segurs de la procedència d'aquesta informació o bé no us mereix la confiança suficient, us preguem que us abstingueu de formalitzar la inscripció.

- Per procedir a la inscripció sol·licitada, ens haureu de proporcionar les dades que s'indiquen en el formulari d'inscripció, cosa que implica la vostra acceptació pel que fa al seu tractament per part de Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. (en endavant GICC, S.L.) en els termes exposats en la nostra política de privacitat.

- L'usuari s'abstindrà de facilitar dades pròpies falses o que no permetin una identificació correcta.

- GICC, S.L. no admetrà cap canvi en la seva inscripció. Si posteriorment a haver formalitzat la inscripció detecteu alguna anomalia en les dades facilitades, o en l'import abonat per la inscripció, preguem que us poseu en contacte amb l'organitzador del campionat.

- GICC, S.L. només admetrà l'anul·lació de la inscripció d'acord amb les condicions pactades, quan aquesta hagi estat pactada expressament en el moment de la inscripció. En qualsevol altre cas us haureu de posar en contacte amb l'organitzador del campionat que és qui té la potestat sobre aquesta qüestió.

- L'únic justificant vàlid de la inscripció és la comunicació efectuada per GICC, S.L. al finalitzar el procés de pagament i en el seu cas el ticket d'accès, per tant preguem que tingueu cura d'imprimir-vos aquests documents i guardar-lo fins la finalització del campionat.

- La responsabilitat de GICC, S.L. es limita a gestionar degudament la vostra inscripció al campionat i el seu cobrament, no assumint, en cap cas, obligacions i/o responsabilitats pròpies dels organitzadors.

- Per a qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació del campionat o alguna de les seves curses us heu d'adreçar a l'organitzador.


Política de Privacitat

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades subministrades per mitjà d'aquest formulari s'incorporaran a un fitxer informatitzat propietat de Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. i s'utilitzaran amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d'inscripció. Enviant aquest formulari esteu autoritzant que es tractin les vostres dades personals amb la finalitat abans exposada i que es facin públiques a través del llistat d'inscrits al campionat i de les seves classificacions. Tanmateix autoritzeu que les vostres dades siguin cedides a l'organitzador del campionat per a què puguin ser tractades d'acord amb la normativa vigent. Per exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, us podeu adreçar a info@inscripcions.cat i a l'organitzador del campionat.

GICC, S.L. us podrà enviar missatges de correu relacionats amb els seus serveis.

GICC, S.L. no disposa d'altra informació que la que ens subministreu o ens hagueu subministrat mitjançant els seus formularis d'inscripció.

Sempre que ho hagueu autoritzat expressament al formalitzar la inscripció, i per tal de facilitar-vos l'emplenament de futurs formularis utilitzats per GICC, S.L., podran ser mostrades en pantalla les vostres dades personals, a partir de l'entrada del vostre número de document identificatiu en un nou formulari, de manera que no hagueu de tornar a emplenar totes aquestes dades cada vegada. Si en qualsevol moment desitgeu revocar aquesta autorització podeu sol·licitar-ho a info@inscripcions.cat

[ Tancar Finestra ]