Contacte +34 973 927 000 / +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Gestió d'Inscripcions   -   Tarifes
 
 
Sistema de preus

El sistema de preus de www.inscripcions.cat és de pagament per ús, és a dir que l'organitzador paga una quantitat variable per esdeveniment, depenent del nombre d'inscripcions rebudes.

El cost per a l'organitzador està basat en la suma dels següents conceptes:

1. Cost d'utilització de www.inscripcions.cat
- a) Cost per trams de participants
- b) Suplement per utilització del servei de localitats numerades (opcional)
- c) Suplement per generació de tickets d'accès a l'esdeveniment (opcional)
2. Cost de cobrament d'inscripcions a través del TPV de www.inscripcions.cat
3. Cost d'enviament de missatges SMS (opcional)


1. Cost d'utilització de www.inscripcions.cat

Els preus d'ús del servei de gestió d'inscripcions de www.inscripcions.cat són els següents:

a) Cost per trams de participants
exemples cost per esdeveniment
Fins a 50 inscripcions Cost fix de 30 € (Fins a 50 inscripcions = 30 €)
De la inscripció 51 fins a la 100 0,40 € per inscripció (100 inscripcions = 50 €)
De la inscripció 101 fins a la 200 0,30 € per inscripció (200 inscripcions = 80 €)
De la inscripció 201 fins a la 300 0,20 € per inscripció (300 inscripcions = 100 €)
De la inscripció 301 fins a la 400 0,16 € per inscripció (400 inscripcions = 116 €)
De la inscripció 401 fins a la 500 0,12 € per inscripció (500 inscripcions = 128 €)
De la inscripció 501 en endavant 0,10 € per inscripció (1000 inscripcions = 178 €)


b) Suplement per utilització del servei de localitats numerades (opcional)

En la configuració de l'esdeveniment, l'organitzador pot escollir l'opció de fer ús del servei de localitats numerades al seu esdeveniment, de manera que quan un participant s'inscriu ha de seleccionar una localitat concreta del recinte. En aquest cas s'aplicarà un suplement del 25% sobre el cost per trams de participants.


c) Suplement per generació de tickets d'accès a l'esdeveniment (opcional)

En la configuració de l'esdeveniment, l'organitzador pot escollir l'opció de generar un ticket d'accès en format PDF, que inclou un codi de barres i un codi QR per facilitar el posterior control d'accès al vostre esdeveniment. Aquest ticket d'accès el podeu enviar als participants per e-mail i utilitzar-lo com a comprovant de la inscripció. En aquest cas s'aplicarà un suplement del 25% sobre el cost per trams de participants.


2. Cost de cobrament d'inscripcions a través del TPV de www.inscripcions.cat

Cas que les inscripcions comportin el pagament d'algun import per part dels participants, el cost d'utilització del servei de TPV de www.inscripcions.cat, incloent la corresponent comissió bancària, és d'un 1% de l'import de les inscripcions.


3. Cost d'enviament de missatges SMS (opcional)

En la configuració de l'esdeveniment, l'organitzador pot escollir l'opció d'enviar missatges SMS als participants per confirmar les inscripcions. Els missatges SMS, enviats per www.inscripcions.cat en nom de l'organitzador, tenen un cost de 0,15€ per missatge enviat.


Compte Esdeveniment

En tot moment l'organitzador pot consultar l'extracte del compte del seu esdeveniment, així com el saldo que té disponible.

L'extracte mostra amb detall els ingressos que obté l'organitzador procedents del cobrament de les inscripcions a l'esdeveniment i els costos d'utilització de www.inscripcions.cat exposats anteriorment.


Liquidació de l'esdeveniment i cobrament per part de l'organitzador de les quantitats ingressades per les inscripcions

Un cop celebrat l'esdeveniment, l'organitzador sol·licita per e-mail a l'adreça info@inscripcions.cat la seva liquidació definitiva.

www.inscripcions.cat emet la corresponent factura a l'organitzador i li abona el saldo disponible en el compte de l'esdeveniment mitjançant transferència al seu compte bancari.

Abans de la liquidació definitiva de l'esdeveniment, l'organitzador pot sol·licitar a la mateixa adreça d'e-mail abonaments a compte del saldo disponible en aquell moment en el compte de l'esdeveniment, que també serà abonat mitjançant transferència al compte bancari de l'organitzador. En aquest cas, les dues primeres transferències a compte seran sense càrrec i a partir de la tercera i posteriors trasnferències si aquestes són per un import inferior a 10.000 euros tindran un càrrec per cada transferència de 3€.


Forma de pagament de l'organitzador a www.inscripcions.cat

El cost dels serveis de www.inscripcions.cat són descomptats dels diners rebuts en el cobrament de les inscripcions a través del TPV de www.inscripcions.cat

En el cas que l'organitzador no generi els ingressos suficients, és necessari que faci una provisió de crèdit, que podrà anar ampliant posteriorment, per tal de cobrir en tot moment el cost d'utilització dels serveis de www.inscripcions.cat. En la liquidació definitiva de l'esdeveniment es retornarà a l'organitzador el saldo sobrant.


IVA

Als preus abans esmentats cal afegir-hi l'IVA corresponent, actualment al tipus del 21%.

Inici
Presentació
Resum de Funcionalitats
Crea el teu Esdeveniment