Contacte +34 973 927 000 / +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Gestió de Comandes   -   Tarifes
 
 
Sistema de preus

El sistema de preus de www.inscripcions.cat és de pagament per ús, és a dir que el titular de la botiga virtual paga una quantitat variable, depenent del nombre de comandes rebudes.

El cost pel titular de la botiga està basat en la suma dels següents conceptes:

1. Cost d'utilització de www.inscripcions.cat
2. Cost de cobrament de comandes a través del TPV de www.inscripcions.cat
3. Cost d'enviament de missatges SMS (opcional)


1. Cost d'utilització de www.inscripcions.cat

Els preus d'ús del servei de gestió de comandes de www.inscripcions.cat són els següents:
exemples cost total
Fins a 50 comandes Cost fix de 30 € (Fins a 50 comandes = 30 €)
De la comanda 51 fins a la 100 0,40 € per comanda (100 comandes = 50 €)
De la comanda 101 fins a la 200 0,30 € per comanda (200 comandes = 80 €)
De la comanda 201 fins a la 300 0,20 € per comanda (300 comandes = 100 €)
De la comanda 301 fins a la 400 0,16 € per comanda (400 comandes = 116 €)
De la comanda 401 fins a la 500 0,12 € per comanda (500 comandes = 128 €)
De la comanda 501 en endavant 0,10 € per comanda (1000 comandes = 178 €)


2. Cost de cobrament de comandes a través del TPV de www.inscripcions.cat

Cas que les comandes comportin el pagament d'algun import per part dels usuaris, el cost d'utilització del servei de TPV de www.inscripcions.cat, incloent la corresponent comissió bancària, és d'un 1% de l'import de les comandes.


3. Cost d'enviament de missatges SMS (opcional)

En la configuració de la botiga virtual, el titular pot escollir l'opció d'enviar missatges SMS als compradors per confirmar les seves comandes. Els missatges SMS, enviats per www.inscripcions.cat en nom del titular de la botiga, tenen un cost de 0,15 € per missatge enviat.


Compte Botiga

En tot moment el titular de la botiga pot consultar l'extracte del compte de la seva botiga virtual, així com el saldo que té disponible.

L'extracte mostra amb detall els ingressos que obté procedents del cobrament de les comandes rebudes i els costos d'utilització de www.inscripcions.cat exposats anteriorment.


Liquidació final i cobrament per part del titular de la botiga de les quantitats ingressades de les comandes rebudes

Quan el titular de la botiga ho desitgi, pot sol·licitar per e-mail a l'adreça info@inscripcions.cat la seva liquidació definitiva.

www.inscripcions.cat emet la corresponent factura al titular de la botiga i li abona el saldo disponible en el compte de la botiga mitjançant transferència al seu compte bancari.

Abans de la liquidació definitiva, el titular de la botiga pot sol·licitar a la mateixa adreça d'e-mail abonaments a compte del saldo disponible en aquell moment en el compte de la botiga, que també seran abonats mitjançant transferència al seu compte bancari. En aquest cas, les dues primeres transferències a compte seran sense càrrec i a partir de la tercera i posteriors trasnferències si aquestes són per un import inferior a 10.000 euros tindran un càrrec per cada transferència de 3€.


Forma de pagament del titular de la botiga a www.inscripcions.cat

El cost dels serveis de www.inscripcions.cat són descomptats dels diners rebuts en el cobrament de les comandes a través del TPV de www.inscripcions.cat

En el cas que el titular de la botiga no generi els ingressos suficients, és necessari que faci una provisió de crèdit, que podrà anar ampliant posteriorment, per tal de cobrir en tot moment el cost d'utilització dels serveis de www.inscripcions.cat. En la liquidació definitiva es retornarà al titular de la botiga el saldo sobrant.


IVA

Als preus abans esmentats cal afegir-hi l'IVA corresponent, actualment al tipus del 21%.

Inici
Presentació
Resum de Funcionalitats
Crea la teva Botiga Virtual