Contacte +34 973 927 000 / +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Gestió de Curses   -   Resum de Funcionalitats
 
 
Les principals funcionalitats de la gestió de curses són la gestió de les inscripcions dels participants, el seguiment de la cursa, l'obtenció i comunicació dels resultats de la cursa i la generació de diplomes en format PDF.


Inscripcions

Els participants poden formalitzar les seves inscripcions anticipades on-line amb pagament electrònic amb targeta de crèdit o bé es poden posar en contacte amb l'organitzador, el qual les pot registrar directament (inscripcions presencials). El registre d'inscripcions presencials es pot realitzar tant de manera anticipada com el mateix dia de la cursa, podent destinar a aquest fi tants ordinadors com es vulgui funcionant tots ells de manera paral·lela. En tots els casos hi ha la possibilitat d'enviar missatges de confirmació d'inscripció per correu electrònic i/o per SMS als participants que hagin facilitat el seu e-mail i/o telèfon mòbil en el moment de fer la seva inscripció.

L'organitzador, si vol, pot rebre un e-mail cada cop que es realitzi una inscripció a la seva cursa.

El formulari d'inscripció és personalitzable per l'organitzador de la cursa, de forma que només demani als participants aquelles dades que l'organitzador creu necessàries per gestionar la seva cursa.

El període d'inscripcions on-line és flexible, permetent a l'organitzador definir les dates d'obertura i de tancament.

El servei permet també acotar les inscripcions fins a un nombre màxim de participants definit per l'organitzador.

El preu d'inscripció és també configurable per l'organitzador en funció de la data d'inscripció, del nombre de participants inscrits, o d'una combinació d'ambdós factors, oferint un preu variable en funció de la demanda, la qual cosa us permetrà optimitzar els ingressos. També podeu aplicar suplements o descomptes en funció de la categoria dels participants (es poden donar d'alta diferents categories en funció de l'any de naixement i sexe dels participants).

De forma configurable per l'organitzador, es pot afegir un suplement per l'assegurança de dia pels participants no federats. Si feu ús d'aquesta opció disposareu d'uns llistats de participants federats i no federats que us facilitarà els tràmits amb les entitats asseguradores.

El servei d'inscripcions va però més enllà, permetent establir diferents descomptes i/o suplements sobre el preu d'inscripció. A aquests efectes, l'organitzador pot configurar diversos camps numèrics, on el preu final aplicat al participant depen de la quantitat informada per aquest (i d'un valor de "preu per unitat" configurat per l'organitzador en cada cas). També permet la incorporació de diferents opcions de llistes desplegables, on el preu aplicat al participant pot ser diferent en funció de les opcions que seleccioni en cadascuna d'aquestes llistes. Addicionalment, també es permet la incorporació de diversos camps informatius de text lliure on el participant pot incorporar informació addicional, que li sigui demanada per l'organitzador. Aquests camps seran especialment útils per oferir descomptes a determinats grups o col·lectius (p.e. socis de l'entitat organitzadora), per aplicar suplements per a determinats serveis oferts per l'organitzador (p.e. dinar dels participants o dels acompanyants), per escollir una opció entre vàries possibles (p.e. la talla de la samarreta o un menú) o simplement per informar alguna dada especial no contemplada en les dades bàsiques del formulari d'inscripció (p.e. número de soci o circumstàncies especials d'alimentació, com vegetarians o celíacs).

Si voleu també podeu fer ús del servei d'ubicacions seleccionables a la vostra cursa, de manera que quan el participant s'inscriu se li demana que seleccioni una ubicació concreta de les que haureu configurat, les quals poden tenir, si voleu, un suplement o descompte sobre el preu de la inscripció. Això us pot ser especialment útil p.e. cas que vulgueu fer calaixos de sortida diferents en funció dels temps dels participants, o bé de l'hora de sortida escollida per aquests.

L'organitzador pot oferir també als participants diferents opcions d'anul·lació de la seva inscripció, les quals poden comportar un suplement o descompte sobre el preu de la inscripció en funció de l'opció escollida. El sistema preveu que el participant pugui gestionar per ell mateix l'anul·lació de la seva inscripció, d'acord amb les condicions pactades, en aquest cas quan el participant sol·licita l'anul·lació se li envia un codi de confirmació al seu e-mail que haurà d'introduir per completar el procès d'auto-anulació. Els abonaments es fan a la mateixa targeta de crèdit en que el participant va fer el pagament.

En el moment de confirmar la inscripció s'assigna automàticament el dorsal al participant. De forma configurable per l'organitzador, els dorsals poden tenir una numeració global per a tota la cursa o numeracions diferents per a cada categoria.

Opcionalment, podeu generar un ticket d'accès en format PDF, que inclou un codi de barres i un codi QR per facilitar el posterior control d'accès a la vostra cursa. Els participants es poden imprimir directament del web aquest ticket d'accés en el moment de formalitzar la inscripció i també se'ls hi pot enviar per e-mail. Per accedir a la cursa els participants únicament han de portar aquest ticket d'accés ja sigui imprès en paper o, en el cas que disposeu de lectors de codis QR, enmagatzemat en algun dispositiu mòbil.

El control d'accès a la vostra cursa el podeu fer ja sigui mitjançant la lectura automàtica dels codis de barres o codis QR, o bé mitjançant una comprovació manual del codi d'accés.

El llistat d'inscrits, configurable per l'organitzador, permet conèixer en tot moment el nombre de participants inscrits així com els seus dorsals i les seves dades personals, podent visualitzar aquestes dades ordenades per diferents camps: número de dorsal, nom, categoria, població i club. L'organitzador decideix a més si vol que aquest llistat sigui públic o no al web.

El sistema permet a l'organitzador fer retorns parcials o totals als participants, en aquest cas l'abonament es fa a la mateixa targeta de crèdit en que el participant va fer el pagament. També permet fer anul·lacions d'inscripció, de manera que el participant ja no apareixi al llistat d'inscrits i el seu dorsal serà reassignat a un nou participant.

L'organitzador pot consultar en qualsevol moment totes les dades informades pels participants en el moment de fer la inscripció, així com la situació econòmica de la seva cursa: ingressos per inscripcions on-line i presencials, devolucions efectuades, càrrec per utilització del servei www.inscripcions.cat. Totes aquestes dades poden ser exportades a excel per tal de ser guardades i tractades posteriorment per l'organitzador.


Control de Cursa

El servei de control de curses permet la gestió d'un molt ampli tipus de curses i s'adapta a moltes situacions possibles.

Entre altres, permet la gestió de curses amb un sol recorregut per a tots els participants i curses amb dos o tres recorreguts possibles, on els participants poden optar per completar diferents recorreguts (més curts o més llargs) durant la pròpia realització de la cursa. També és vàlid per a proves (com per exemple les de tipus "cross") on hi ha diferents distàncies i diferents hores de sortida en funció de la categoria dels participants. També permet la gestió de curses amb diferents sectors cronometrats (com ara duatlons o triatlons) o proves que incorporen algun tram cronometrat en qualsevol part del recorregut. També permet la gestió de curses amb diferents voltes a un circuit, permetent el registre de controls de pas en les voltes al circuit. També permet el control de curses de llarga durada (com per exemple marathons o travesies de més d'un dia) amb controls intermedis de pas.

Pel que fa al registre de sortida, aquest pot ser únic per a tots els participants de la cursa, independent per a cada categoria, o individual per a cada participant.

El servei de control de curses està basat en la gestió de diferents punts de control que es poden utilitzar tant per controlar el pas dels corredors com per calcular dades de trams parcials de cursa, que poden ser entre els diferents controls de pas o entre aquests i la sortida o l'arribada. L'organitzador, en la configuració de la cursa, defineix els controls que desitja establir a la seva cursa, així com els trams parcials de cursa que vol calcular i les dades que vol obtenir i mostrar de cada tram.

El control de cursa, tant pel que fa als registres de no presentats, retirats, desqualificacions, sortides individuals, controls de pas i arribada, es realitza on-line pel número de dorsal del participant, de forma que els resultats es visualitzen immediatament al web. L'únic requisit és disposar, a cada punt de control, d'un ordinador amb connexió a internet, a través de cable (xarxes locals, ADSL o mòdems telefònics) o connexions sense fils (wi-fi o internet per tecnologia mòbil UMTS/3G). També és possible fer els registres per mitjà de dispositius mòbils amb connexió a internet habilitada.

El sistema de registre off-line permet fer un major nombre de registres en menys temps i a la vegada facilita la correcció posterior de dades. A aquest efecte us facilitem unes plantilles adaptades a cada necessitat en funció del tipus de cursa i volum de participants, que permeten registrar off-line i que es poden carregar al web de manera automàtica en qualsevol moment.

L'actualització dels llistats de controls de pas i seguiment cursa és automàtica a mesura que es registra els pas dels participants i, pel que fa a les classificacions, aquestes s'actualitzen automàticament cada minut. L'organitzador decideix quins dels llistats de control de cursa (no presentats, retirats, desqualificats, seguiment cursa, classificiacions i podis) vol fer visibles a la part pública del web, de manera que puguin ser consultats pels participants i seguidors.

A través del llistat de seguiment de cursa es pot fer el seguiment dels diferents controls de pas pels que han anat passant els participants i l'hora en què ho han fet. L'organitzador defineix també quins controls vol fer públics i quins podran ser visualitzats només pel propi organitzador o els seus col·laboradors.

Les classificacions també són configurables per l'organitzador, el qual pot definir-ne la informació que s'hi mostra. Segons diferents opcions de filtre, les classificacions poden mostrar-se a nivell general de tots els participants o bé per categories i en ambdós casos un filtre addicional permet visualitzar els resultats globals de la cursa, d'un tram parcial concret o del global de cursa més tots els trams parcials.

El servei permet també la possibilitat d'adjudicar als participants metalls virtuals d'or, plata i bronze en funció de la categoria del participant i la velocitat mitjana amb què ha completat la cursa, el qual es mostra a les classificacions i diplomes.

Un cop acabada la cursa els parcipants tenen la possibilitat de generar-se un diploma en format PDF de la seva participació a la cursa, al que s'hi poden incorporar una fotografia seva.

El servei inclou la possibilitat d'enviament de missatges de correu electrònic i/o SMS en el moment de l'arribada, informant als participants del temps realitzat, la classificació obtinguda i la possiblitat de generar-se el seu diploma de participació a la cursa.


Accés al web de la Cursa

Es pot accedir al web de la cursa a través de www.inscripcions.cat amb el codi únic definit en el moment de crear la cursa o, en el cas que hagueu decidit fer-la pública, també serà accesible a través de la seva búsqueda al calendari de curses de www.inscripcions.cat.

El web està estructurat en dues àrees independents: una àrea pública (configurable per l'organitzador) dedicada als participants i al públic en general i una àrea privada exclusiva de l'organitzador.

A la vegada, l'àrea privada dedicada a l'organitzador es subdivideix en una àrea per a col·laboradors (que permet realitzar funcions com per exemple inscripcions presencials, registrar sortides, controls de pas i arribades) i una altra dedicada concretament a l'organitzador (en la qual es permet realitzar, entre altres, les funcions de control global dels participants, la configuració de la cursa i el seu control econòmic).

De cara a facilitar l'accés dels participants al menú públic de la vostra cursa a www.inscripcions.cat, si l'organitzador ha decidit no fer-la pública, haurà de facilitar-los el codi únic de la cursa o bé, en cas de disposar d'un lloc web, pot crear links directament des del web de l'organitzador a les funcionalitats públiques de la cursa dedicades als participants; d'aquesta manera, el punt d'entrada dels participants a la cursa pot ser directament a partir del propi web de l'organitzador.

Inici
Presentació
Tarifes
Crea la teva Cursa