Contacte +34 973 927 000 / +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Gestió de Comandes   -   Resum de Funcionalitats
 
 
Les principals funcionalitats de la gestió de comandes són la recepció de les comandes dels clients, el seu cobrament i el seu control posterior.

Els clients poden efectuar les seves comandes on-line amb pagament electrònic amb targeta de crèdit o bé es poden posar en contacte amb el comerç, el qual les pot registrar directament (comandes presencials). En tots els casos hi ha la possibilitat d'enviar missatges de confirmació de la comanda per correu electrònic i/o per SMS als clients que hagin facilitat el seu e-mail i/o telèfon mòbil en el moment de fer la seva comanda.

El titular de la botiga, si vol, pot rebre un e-mail cada cop que es realitzi una comanda a la seva botiga virtual.

El formulari de comanda és personalitzable pel titular de la botiga, de forma que només demani als clients aquelles dades que cregueu necessàries per gestionar les vostres comandes.

El període de venda dels vostres productes és flexible, permetent definir les dates d'obertura i de tancament.

El servei permet també acotar les comandes a un nombre limitat.

En el moment de confirmar la comanda s'assigna automàticament un número de comanda al client.

El sistema permet al titular de la botiga fer retorns parcials o totals als clients, en aquest cas l'abonament es fa a la mateixa targeta de crèdit en que el client va fer el pagament. De la mateixa manera el sistema permet també fer anul·lacions de comandes.

El titular de la botiga pot consultar en qualsevol moment totes les dades informades pels clients en el moment de fer les seves comandes, així com l'estat de comptes de la seva botiga virtual: ingressos per comandes on-line i presencials, devolucions efectuades, càrrec per utilització del servei www.inscripcions.cat. Totes aquestes dades poden ser exportades a excel per tal de ser guardades i tractades posteriorment per l'organitzador.


Accés al web de la Botiga Virtual

Es pot accedir al web de la botiga virtual a través de www.inscripcions.cat amb el codi únic definit en el moment de crear la botiga virtual o, en el cas que hagueu decidit fer-la pública, també serà accesible a través de la seva búsqueda al llistat de botigues virtuals de www.inscripcions.cat.

El web està estructurat en dues àrees independents: una àrea pública (configurable pel titular de la botiga dedicada als clients i públic en general i una àrea privada exclusiva del titular de la botiga.

A la vegada, l'àrea privada dedicada al titular de la botiga es subdivideix en una àrea per a col·laboradors (que permet realitzar comandes presencials) i una altra pròpiament dedicada al titular de la botiga (en la qual es permet realitzar, entre altres, les funcions de control global de les comandes, la configuració de la botiga virtual, el seu control econòmic...).

De cara a facilitar l'accés dels clients al menú públic de la vostra botiga a www.inscripcions.cat, si el titular de la botiga ha decidit no fer-la pública, haurà de facilitar-los el codi únic de la botiga o bé, en cas de disposar d'un lloc web, pot crear links directament des del seu web a les funcionalitats públiques dedicades als clients; d'aquesta manera, el punt d'entrada dels clients a la botiga virtual pot ser directament a partir del propi web del titular de la botiga.

Inici
Presentació
Tarifes
Crea la teva Botiga Virtual