Contacte +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Duplicat de Cursa
Per crear una nova cursa a partir de les dades d'una cursa registrada anteriorment, haureu d'introduir el codi de la cursa origen, així com els codis d'usuari i password que teniu registrats en aquesta cursa.