Contacte +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Condicions d'Ús i Política de Privacitat
 
Condicions d'Ús

La utilització per part dels organitzadors d'esdeveniments del servei d'inscripcions i entrades www.inscripcions.cat suposa l'acceptació de les següents condicions:

- Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. (en endavant GICC, S.L.), ofereix als organitzadors d'esdeveniments poder gestionar les inscripcions o entrades als seus esdeveniments, utilitzant el lloc web www.inscripcions.cat. A canvi, GICC, S.L. cobra un import econòmic per la utilització d'aquest servei, que figura detallat a l'apartat "Tarifes" del web.

- L'organitzador disposa d'un període màxim d'un mes des de l'alta de l'esdeveniment a www.inscripcions.cat per tal de proveir l'esdeveniment, cosa que podrà fer generant inscripcions a través del servei de TPV de www.inscripcions.cat o bé ingressant provisions a compte. Passat aquest període sense haver ingressat cap provisió a l'esdeveniment s'entendrà que l'organitzador en desisteix del mateix, quedant facultat GICC, S.L. per esborrar del seu web totes les dades relatives a l'esdeveniment.

- Un cop donat d'alta, un esdeveniment pot romandre actiu fins un màxim de 6 mesos. Passat aquest període, GICC, S.L. podrà procedir de manera unilateral a la liquidació de l'esdeveniment. Si excepcionalment preveieu superar aquest termini, heu de demanar la corresponent autorització a GICC, S.L., que, després d'estudiar el cas, podrà autoritzar-ne una pròrroga.

- Un cop celebrat l'esdeveniment, l'organitzador sol·licita per e-mail a l'adreça info@inscripcions.cat la seva liquidació definitiva.
GICC, S.L. en un termini no superior a cinc dies a la recepció de la sol·licitut, emet la corresponent factura a l'organitzador i li abona el saldo disponible en el compte de l'esdeveniment mitjançant transferència al seu compte bancari.

- Abans de la liquidació definitiva de l'esdeveniment, l'organitzador pot sol·licitar a la mateixa adreça d'e-mail abonaments a compte del saldo disponible en aquell moment en el compte de l'esdeveniment, que també serà abonat mitjançant transferència al compte bancari de l'organitzador. En aquest cas, cada transferència té un cost que figura al apartat tarifes del web.

- Un cop liquidat, l'esdeveniment romandrà actiu al web per un període adicional de tres mesos a partir de la data de la seva celebració. Passat aquest període GICC, S.L. podrà, sense avís previ, esborrar totes les dades corresponents a l'esdeveniment.

- GICC, S.L. no assumeix en cap cas, obligacions i/o responsabilitats pròpies dels organitzadors.

- La responsabilitat de GICC, S.L. es limita a garantir el bon funcionament del programa informàtic d'acord amb les condicions ofertes en aquest lloc web i a les instruccions facilitades per l'organitzador en la configuració de l'esdeveniment.

- GICC, S.L. no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de la manca de connexió.

- Per qualsevol reclamació sobre el servei on-line de www.inscripcions.cat us heu d'adreçar a info@inscripcions.cat


Política de Privacitat

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades subministrades en aquest lloc web s'incorporaran a un fitxer informatitzat propietat de Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar degudament els serveis oferts i poder-vos enviar informació d'aquest o d'altres serveis oferts per GICC, S.L., ja sigui per correu ordinari o electrònic. Amb l'utilització d'aquest lloc web consentiu expressament i autoritzeu que es tractin les vostres dades personals amb la finalitat abans exposada i us comprometeu a fer un ús adequat i d'acord amb la legislació vigent, de les dades personals que GICC, S.L. us faciliti dels participants al vostre esdeveniment. Per exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, us podeu adreçar a info@inscripcions.cat

[ Tancar Finestra ]