Contacte +34 973 927 000 / +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Gestió de Curses   -   Tarifes
 
 
Sistema de preus

El sistema de preus de www.inscripcions.cat és de pagament per ús, és a dir que l'organitzador paga una quantitat variable per cursa, depenent del nombre d'inscripcions rebudes.

El cost per a l'organitzador està basat en la suma dels següents conceptes:

1. Cost d'utilització de www.inscripcions.cat
2. Cost de cobrament d'inscripcions a través del TPV de www.inscripcions.cat
3. Cost d'enviament de missatges SMS (opcional)


1. Cost d'utilització de www.inscripcions.cat

Els preus d'ús del servei de gestió de curses de www.inscripcions.cat són els següents:
exemples cost per cursa
Fins a 50 inscripcions Cost fix de 75 € (Fins a 50 inscripcions = 75 €)
De la inscripció 51 fins a la 100 1,00 € per inscripció (100 inscripcions = 125 €)
De la inscripció 101 fins a la 200 0,75 € per inscripció (200 inscripcions = 200 €)
De la inscripció 201 fins a la 300 0,50 € per inscripció (300 inscripcions = 250 €)
De la inscripció 301 fins a la 400 0,40 € per inscripció (400 inscripcions = 290 €)
De la inscripció 401 fins a la 500 0,30 € per inscripció (500 inscripcions = 320 €)
De la inscripció 501 en endavant 0,25 € per inscripció (1000 inscripcions = 445 €)


2. Cost de cobrament d'inscripcions a través del TPV de www.inscripcions.cat

Cas que les inscripcions comportin el pagament d'algun import per part dels participants, el cost d'utilització del servei de TPV de www.inscripcions.cat, incloent la corresponent comissió bancària, és d'un 1% de l'import de les inscripcions.


3. Cost d'enviament de missatges SMS (opcional)

En la configuració de la cursa, l'organitzador pot escollir l'opció d'enviar missatges SMS als participants per confirmar les inscripcions i/o per comunicar els resultats a l'acabament de la cursa. Els missatges SMS, enviats per www.inscripcions.cat en nom de l'organitzador, tenen un cost de 0,15 € per missatge enviat.


Compte Cursa

En tot moment l'organitzador pot consultar l'extracte del compte de la seva cursa, així com el saldo que té disponible.

L'extracte mostra amb detall els ingressos que obté l'organitzador procedents del cobrament de les inscripcions a la cursa i els costos d'utilització de www.inscripcions.cat exposats anteriorment.


Liquidació de la cursa i cobrament per part de l'organitzador de les quantitats ingressades per les inscripcions

Un cop celebrada la cursa, l'organitzador sol·licita per e-mail a l'adreça info@inscripcions.cat la seva liquidació definitiva.

www.inscripcions.cat emet la corresponent factura a l'organitzador i li abona el saldo disponible en el compte de la cursa mitjançant transferència al seu compte bancari.

Abans de la liquidació definitiva de la cursa, l'organitzador pot sol·licitar a la mateixa adreça d'e-mail abonaments a compte del saldo disponible en aquell moment en el compte de la cursa, que també seran abonats mitjançant transferència al compte bancari de l'organitzador. En aquest cas, les dues primeres transferències a compte seran sense càrrec i a partir de la tercera i posteriors trasnferències si aquestes són per un import inferior a 10.000 euros tindran un càrrec per cada transferència de 3€.


Forma de pagament de l'organitzador a www.inscripcions.cat

El cost dels serveis de www.inscripcions.cat són descomptats dels diners rebuts en el cobrament de les inscripcions a través del TPV de www.inscripcions.cat

En el cas que l'organitzador no generi els ingressos suficients, és necessari que faci una provisió de crèdit, que podrà anar ampliant posteriorment, per tal de cobrir en tot moment el cost d'utilització dels serveis de www.inscripcions.cat. En la liquidació definitiva de la cursa es retornarà a l'organitzador el saldo sobrant.


IVA

Als preus abans esmentats cal afegir-hi l'IVA corresponent, actualment al tipus del 21%.

Inici
Presentació
Resum de Funcionalitats
Crea la teva Cursa