Contacte +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Gestió de Campionats   -   Tarifes
 
 
Sistema de preus

El sistema de preus de www.inscripcions.cat per la gestió de campionats combina una part de cost fix i una part de cost variable depenent del nombre d'inscripcions rebudes.

El cost per a l'organitzador està basat en la suma dels següents conceptes:

1. Cost d'utilització de www.inscripcions.cat
2. Cost de cobrament d'inscripcions a través del TPV de www.inscripcions.cat
3. Cost d'enviament de missatges SMS (opcional)


1. Cost d'utilització de www.inscripcions.cat

Els preus d'ús del servei de gestió de campionats de www.inscripcions.cat són els següents:
Cost fix de gestió de campionat: 100,00 €
Cost per participant inscrit al campionat: 0,10 €


2. Cost de cobrament d'inscripcions a través del TPV de www.inscripcions.cat

Cas que les inscripcions comportin el pagament d'algun import per part dels participants, el cost d'utilització del servei de TPV de www.inscripcions.cat, incloent la corresponent comissió bancària, és d'un 1% de l'import de les inscripcions.


3. Cost d'enviament de missatges SMS (opcional)

En la configuració del campionat, l'organitzador pot escollir l'opció d'enviar missatges SMS als participants per confirmar les inscripcions. Els missatges SMS, enviats per www.inscripcions.cat en nom de l'organitzador, tenen un cost de 0,15 € per missatge enviat.


Compte Campionat

En tot moment l'organitzador pot consultar l'extracte del compte del seu campionat, així com el saldo que té disponible.

L'extracte mostra amb detall els ingressos que obté l'organitzador procedents del cobrament de les inscripcions al campionat i els costos d'utilització de www.inscripcions.cat exposats anteriorment.


Liquidació del campionat i cobrament per part de l'organitzador de les quantitats ingressades per les inscripcions

Un cop acabat el campionat, l'organitzador sol·licita per e-mail a l'adreça info@inscripcions.cat la seva liquidació definitiva.

www.inscripcions.cat emet la corresponent factura a l'organitzador i li abona el saldo disponible en el compte del campionat mitjançant transferència al seu compte bancari.

Abans de la liquidació definitiva del campionat, l'organitzador pot sol·licitar a la mateixa adreça d'e-mail abonaments a compte del saldo disponible en aquell moment en el compte del campionat, que també seran abonats mitjançant transferència al compte bancari de l'organitzador. En aquest cas, les dues primeres transferències a compte seran sense càrrec i a partir de la tercera i posteriors trasnferències si aquestes són per un import inferior a 10.000 euros tindran un càrrec per cada transferència de 3€.


Forma de pagament de l'organitzador a www.inscripcions.cat

El cost dels serveis de www.inscripcions.cat són descomptats dels diners rebuts en el cobrament de les inscripcions a través del TPV de www.inscripcions.cat

En el cas que l'organitzador no generi els ingressos suficients, és necessari que faci una provisió de crèdit, que podrà anar ampliant posteriorment, per tal de cobrir en tot moment el cost d'utilització dels serveis de www.inscripcions.cat. En la liquidació definitiva del campionat es retornarà a l'organitzador el saldo sobrant.


IVA

Als preus abans esmentats cal afegir-hi l'IVA corresponent, actualment al tipus del 21%.

Inici
Presentació
Resum de Funcionalitats
Crea el teu Campionat