Contacte +34 973 927 000 / +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Condicions d'Ús i Política de Privacitat
 
Condicions d'Ús

La utilització per part dels titulars de botigues virtuals del servei de gestió de comandes www.inscripcions.cat suposa l'acceptació de les següents condicions:

- Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. (en endavant GICC, S.L.), ofereix als titulars de botigues virtuals poder gestionar les comandes dels seus clients, utilitzant el lloc web www.inscripcions.cat. A canvi, GICC, S.L. cobra un import econòmic per la utilització d'aquest servei, que figura detallat a l'apartat "Tarifes" del web.

- El titular de la botiga virtual disposa d'un període màxim d'un mes des de l'alta de la botiga virtual a www.inscripcions.cat per tal de proveir la botiga, cosa que podrà fer generant comandes a través del servei de TPV de www.inscripcions.cat o bé ingressant provisions a compte. Passat aquest període sense haver ingressat cap provisió a la botiga virtual s'entendrà que el titular en desisteix de la mateixa, quedant facultat GICC, S.L. per esborrar del seu web totes les dades relatives a la botiga virtual.

- Un cop donada d'alta, una botiga pot romandre activa fins un màxim de 12 mesos. Passat aquest període, GICC, S.L. podrà procedir de manera unilateral a la liquidació de la botiga. Si excepcionalment preveieu superar aquest termini, heu de demanar la corresponent autorització a GICC, S.L., que, després d'estudiar el cas, podrà autoritzar-ne una pròrroga.

- Quan el titular de la botiga ho desitgi, pot sol·licitar per e-mail a l'adreça info@inscripcions.cat la seva liquidació definitiva.
GICC, S.L. en un termini no superior a cinc dies a la recepció de la sol·licitut, emet la corresponent factura al titular de la botiga i li abona el saldo disponible en el compte de la botiga mitjançant transferència al seu compte bancari.

- Abans de la liquidació definitiva, el titular de la botiga pot sol·licitar a la mateixa adreça d'e-mail abonaments a compte del saldo disponible en aquell moment en el compte de la botiga, que també seran abonats mitjançant transferència al seu compte bancari. En aquest cas, cada transferència té un cost que figura al apartat tarifes del web.

- Un cop liquidada, la botiga romandrà activa al web per un període adicional de tres mesos a partir de la data de la seva liquidació. Passat aquest període GICC, S.L. podrà, sense avís previ, esborrar totes les dades corresponents a la botiga.

- GICC, S.L. no assumeix en cap cas, obligacions i/o responsabilitats pròpies dels titulars de la botiga virtual.

- La responsabilitat de GICC, S.L. es limita a garantir el bon funcionament del programa informàtic d'acord amb les condicions ofertes en aquest lloc web i a les instruccions facilitades pel titular de la botiga en la configuració d'aquesta.

- GICC, S.L. no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de la manca de connexió.

- Per qualsevol reclamació sobre el servei on-line de www.inscripcions.cat us heu d'adreçar a info@inscripcions.cat


Política de Privacitat

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades subministrades en aquest lloc web s'incorporaran a un fitxer informatitzat propietat de Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar degudament els serveis oferts i poder-vos enviar informació d'aquest o d'altres serveis oferts per GICC, S.L., ja sigui per correu ordinari o electrònic. Amb l'utilització d'aquest lloc web consentiu expressament i autoritzeu que es tractin les vostres dades personals amb la finalitat abans exposada i us comprometeu a fer un ús adequat i d'acord amb la legislació vigent, de les dades personals que GICC, S.L. us faciliti dels clients de la vostra botiga. Per exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, us podeu adreçar a info@inscripcions.cat

[ Tancar Finestra ]