ECORAIL DEL CARDENER 2021

TICKET PURCHASE ON LINE

Heu de fer una inscripció per a cada participant a l'activitat, si bé podeu fer el pagament conjunt de totes elles al final del procés de compra.

És obligatori informar un tipus de document i número de document propi de cada participant.(letters and numbers without any spaces or dashes)