Camins de Fusta - 11km

Accés a la Zona Privada d'Organització de Cursa