Organitzador de l'esdeveniment:

Ajuntament de Piera, AAVV Vall d’Or, El Bedorc

Web
 
Contactar
 

1a Cursa BTT Infantil Piera

Piera / 2018-05-13 09:00h

Llistat d'Inscrits
  
 
NOTA: Nova data de la cursa 13 DE MAIG

La 1a Cursa BTT Infantil Vila de Piera tindrà lloc el 29 d’Abril del 2018 en horari de 10h a 12h aprox. al camp de futbol de Ca n’Aguilera i voltants.

La cursa està organitzada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Piera i la AAVV del Bedorc.

Podran participar en aquesta cursa tots aquells nens i nenes amb una edat màxima de 13 anys en el moment de la cursa, i amb una capacitat mínima de l’ús individual de la bicicleta (com a mínim bicicletes sense pedals o “ruedines”).

Les inscripcions són gratuïtes i limitades a 200 participants. La data màxima d’inscripció és el dia 26 d’abril.

Els circuits estan adaptats a les edats indicades dels participant i dividits per trams d’edat. En cas de voler participar en una categoria superior s’haurà de comunicar en la inscripció. Està prohibit fer una categoria inferior a l’edat del participant. Cada recorregut esta correctament senyalitzat per l’organització.

És obligatori l’ús del casc en qualsevol dels circuits i modalitats.

És obligatori, tant per anar a recollir dorsal com durant tot l’acte, que els menors estiguin acompanyats d’un adult

Els dorsals es poden recollir a partir de les 9.30 al mateix camp de futbol de Ca n’Aguilera.

Hem de respectar les normes de l’organització així com el recinte i voltants.

L’Organització contarà amb un servei mèdic i amb una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents. El servei mèdic així com l’organització estan facultats per retirar durant la cursa a aquells nens o nenes que manifestin un malestar físic, aquells nenes o nenes que no facin el recorregut sencer i/o un nen o nena que no manifesti un comportament esportiu.

S’estableix premi al tres primers de cada categoria i un obsequi per participant.

Tots el participants, accepten el present reglament i en cas de dubte o suggerir alguna situació no indicada en el mateix, s’estarà a la disposició de les indicacions de l’organització.

Els participants i persones que han format part de l’esdeveniment cedeixen de manera total els drets d’imatge. L’Organització podrà difondre amb una finalitat esportiva, promocional i informativa les imatges del esdeveniment.